Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Menu

Als je niet meer kan instaan voor de zorg voor je erfgoed, kan je op zoek gaan naar een nieuwe beheerder.


Goede afspraken maken goede vrienden - ook bij overdracht van erfgoed.


Bezint eer ge begint - een wijsheid die ook geldt bij overdracht.


Een overdrachtsovereenkomst bepaalt de rechten van beide partijen.


Een collectie erfgoed of archief overdragen, kan een complex proces zijn. Vraag advies aan Resonant!


Leestips over schenken, overdragen en je rechten en plichten hierbij.


Menu

Als je niet meer kan instaan voor de zorg voor je erfgoed, kan je op zoek gaan naar een nieuwe beheerder.


Goede afspraken maken goede vrienden - ook bij overdracht van erfgoed.


Bezint eer ge begint - een wijsheid die ook geldt bij overdracht.


Een overdrachtsovereenkomst bepaalt de rechten van beide partijen.


Een collectie erfgoed of archief overdragen, kan een complex proces zijn. Vraag advies aan Resonant!


Leestips over schenken, overdragen en je rechten en plichten hierbij.