Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

In 2007 verwierf dit handschrift met liederen het statuut van topstuk, toegekend door de Vlaamse Minister van Cultuur.

Het meer dan 200 pagina’s tellende papieren handschrift, dat dateert uit de tweede helft van de zestiende eeuw, bevindt zich in de bibliotheek (afdeling handschriften en kostbare werken) van de Universiteit Gent. De vervaardiger van het handschrift bleef anoniem. De historieliederen en gedichten die het bevat, zijn geschreven door een Spaansgezind auteur en hebben betrekking op gebeurtenissen en toestanden in Gent onder het Calvinistisch bestuur van de jaren 1576-1584. Verschillende gedichten zijn ondertekend en gedateerd. Dat maakt dit manuscript een merkwaardige getuige van de Roomse strekking in die tijd en een tegenhanger van het bekende ‘Geuzenliedboek’:

“Ghy, die daer zijt van die nieu-ghesinde, laet dalen uwen hooghen moet, waert dat ghy Christum oprecht beminde, ghy en soudt niet soucken der papen bloet”.

Ondanks de afwezigheid van muzieknotatie, is het een belangrijke muzikale bron: de teksten van veel liederen (een zeventiental) zijn parodieën op reeds bestaande liederen (contrafacten), waardoor ze gereconstrueerd kunnen worden. In de negentiende eeuw werd het handschrift door Philip Marie Blommaert uitgegeven in boekvorm. De website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) maakt alle teksten van deze uitgave online toegankelijk.

Heidi Moyson

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In 2007 verwierf dit handschrift met liederen het statuut van topstuk, toegekend door de Vlaamse Minister van Cultuur.

Het meer dan 200 pagina’s tellende papieren handschrift, dat dateert uit de tweede helft van de zestiende eeuw, bevindt zich in de bibliotheek (afdeling handschriften en kostbare werken) van de Universiteit Gent. De vervaardiger van het handschrift bleef anoniem. De historieliederen en gedichten die het bevat, zijn geschreven door een Spaansgezind auteur en hebben betrekking op gebeurtenissen en toestanden in Gent onder het Calvinistisch bestuur van de jaren 1576-1584. Verschillende gedichten zijn ondertekend en gedateerd. Dat maakt dit manuscript een merkwaardige getuige van de Roomse strekking in die tijd en een tegenhanger van het bekende ‘Geuzenliedboek’:

“Ghy, die daer zijt van die nieu-ghesinde, laet dalen uwen hooghen moet, waert dat ghy Christum oprecht beminde, ghy en soudt niet soucken der papen bloet”.

Ondanks de afwezigheid van muzieknotatie, is het een belangrijke muzikale bron: de teksten van veel liederen (een zeventiental) zijn parodieën op reeds bestaande liederen (contrafacten), waardoor ze gereconstrueerd kunnen worden. In de negentiende eeuw werd het handschrift door Philip Marie Blommaert uitgegeven in boekvorm. De website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) maakt alle teksten van deze uitgave online toegankelijk.

Heidi Moyson

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn