Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Muzikaal erfgoed doet het goed in de archivistiek.

Het afgelopen academiejaar (2013-2014) waagden twee studenten van de ManaMa Archivistiek - Erfgoedbeheer en Documentbeheer zich aan een stage en scriptie met betrekking tot muzikaal erfgoed.

Anneleen Soenens deed stage aan het Rijksarchief van Kortrijk waar het archief van de Koninklijke Philharmonie van Ingelmunster berust. De vereniging werd gesticht in 1834 en hield op te bestaan in 2009. Het archief ervan werd door Soenens geïnventariseerd en is een goed voorbeeld voor archieven van hafabraverenigingen. Daarnaast werden nog vier andere hafabraverenigingen uit West-Vlaanderen bevraagd met de bedoeling een ontsluitingstrategie voor dergelijk verenigingen uit te werken. Soenens beschreef ook welke initiatieven voor de hafabra er binnen de erfgoedsector in het verleden werden genomen en welke trajecten nog lopende zijn. Het onderzoek resulteerde in de masterscriptie met titel: Mooie liedjes duren wel lang – Een ontsluitingsstrategie voor het erfgoed van hafabraverenigingen.

Tina De Dycker werkte voor het Koninklijk Conservatorium Brussel een plaatsingslijst uit voor het archief van de periode 1967-1995. Dit archiefgedeelte berust nog in het conservatorium en betreft hoofdzakelijk de periode dat Kamiel D’Hooghe directeur was. In 1966 werd bij Koninklijk Besluit een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling opgericht aan het Brusselse Conservatorium. In 1995 werd de Nederlandstalige afdeling onderdeel van de Erasmushogeschool Brussel. In haar onderzoek verwijst De Dycker uiteraard naar de oudere archiefbestanden (periode 1982-1834 en 1876-1931) die in 1959  aan het Algemeen Rijksarchief werden overgedragen en nu in het Rijksarchief van Anderlecht berusten. Het archief van de periode 1932-1966 berust nog in het Conservatoire royal de Bruxelles. Er wordt eveneens een vergelijking gemaakt met de archieven van de conservatoria van Den Haag en Parijs en het beheer ervan door die instellingen. Het onderzoek resulteerde in de masterscriptie: Er zit muziek in archiefvorming – Een aanzet tot ordening en ontsluiting van het archief van het Koninklijk Conservatorium van Brussel (1967-1995).

Beide scripties zijn te raadplegen op het Universiteitsarchief van de VUB en bij Resonant.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Muzikaal erfgoed doet het goed in de archivistiek.

Het afgelopen academiejaar (2013-2014) waagden twee studenten van de ManaMa Archivistiek - Erfgoedbeheer en Documentbeheer zich aan een stage en scriptie met betrekking tot muzikaal erfgoed.

Anneleen Soenens deed stage aan het Rijksarchief van Kortrijk waar het archief van de Koninklijke Philharmonie van Ingelmunster berust. De vereniging werd gesticht in 1834 en hield op te bestaan in 2009. Het archief ervan werd door Soenens geïnventariseerd en is een goed voorbeeld voor archieven van hafabraverenigingen. Daarnaast werden nog vier andere hafabraverenigingen uit West-Vlaanderen bevraagd met de bedoeling een ontsluitingstrategie voor dergelijk verenigingen uit te werken. Soenens beschreef ook welke initiatieven voor de hafabra er binnen de erfgoedsector in het verleden werden genomen en welke trajecten nog lopende zijn. Het onderzoek resulteerde in de masterscriptie met titel: Mooie liedjes duren wel lang – Een ontsluitingsstrategie voor het erfgoed van hafabraverenigingen.

Tina De Dycker werkte voor het Koninklijk Conservatorium Brussel een plaatsingslijst uit voor het archief van de periode 1967-1995. Dit archiefgedeelte berust nog in het conservatorium en betreft hoofdzakelijk de periode dat Kamiel D’Hooghe directeur was. In 1966 werd bij Koninklijk Besluit een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling opgericht aan het Brusselse Conservatorium. In 1995 werd de Nederlandstalige afdeling onderdeel van de Erasmushogeschool Brussel. In haar onderzoek verwijst De Dycker uiteraard naar de oudere archiefbestanden (periode 1982-1834 en 1876-1931) die in 1959  aan het Algemeen Rijksarchief werden overgedragen en nu in het Rijksarchief van Anderlecht berusten. Het archief van de periode 1932-1966 berust nog in het Conservatoire royal de Bruxelles. Er wordt eveneens een vergelijking gemaakt met de archieven van de conservatoria van Den Haag en Parijs en het beheer ervan door die instellingen. Het onderzoek resulteerde in de masterscriptie: Er zit muziek in archiefvorming – Een aanzet tot ordening en ontsluiting van het archief van het Koninklijk Conservatorium van Brussel (1967-1995).

Beide scripties zijn te raadplegen op het Universiteitsarchief van de VUB en bij Resonant.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn