Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Via deze catalogi en databanken kan je bladmuziek opzoeken: uitgegeven bladmuziek zowel als manuscripten.
De catalogi en de databanken geven een referentie naar de bewaarplaats; daar kan je ter plekke de bladmuziek raadplegen. Soms is er een doorverwijzing naar de gedigitaliseerde bladmuziek.

Conservatoria

Bladmuziek is een belangrijk onderdeel van de collectie van de conservatoriumbibliotheken: 

Catalogi bibliotheken

Koninklijke Bibliotheek van België

De muziekafdeling van de Koninklijke Bibliotheek is een belangrijk landelijk centrum voor het bewaren van muziekdocumenten, waaronder bladmuziek (handgeschreven en gedrukt).

Koor & Stem

Koor & Stem is het steunpunt van het koorleven in Vlaanderen. De organisatie beschikt over een uitgebreide en diverse bibliotheek met composities voor koren in alle samenstellingen en vormen. 

Vlamo - bibliotheek

Vlamo is het steunpunt van de instrumentale amateurmuziekverenigingen in Vlaanderen. In hun documentatiecentrum vind je bladmuziek voor allerlei formaties. 

VRO- VRK

Het Brussels Philharmonic (voorheen Vlaams Radio Orkest) en het Vlaams Radio Koor beheren een belangrijke en historisch interessante collectie bladmuziek voor koor en orkest.

Algemeen Nederlands Zangverbond

Het ANZ (de organisator van het Vlaams Nationaal Zangfeest) verzamelt en digitaliseert partituren met het Vlaamse lied. 

Muziekmozaïek - Vliegende blaadjes

Muziekmozaïek (het steunpunt voor folk en jazz) beheert een collectie liedblaadjes (vliegende blaadjes) die door markzangers gebruikt werden. 

Matrix - Centrum voor Nieuwe Muziek

Matrix beheert een collectie van duizenden partituren, audio-opnames, boeken en tijdschriften rond nieuwe muziek (kunstmuziek van na 1950). In die collectie vind je heel wat onuitgegeven partituren.

Logos Foundation

De Logos Foundation, productiecentrum voor experimentele muziek, beheert een uitgebreid, internationaal archief met onder andere geluidsopnames, video's en partituren rond experimentele muziek.

Muziekinstrumentenmuseum - Collectie Pernet

De bibliotheek van het Muziekinstrumentenmuseum bevat onder meer jazzpartituren uit de collectie Pernet. 

Databanken

Nederlandse liederenbank

In de Nederlandse Liederenbank zijn bijna 170.000 Nederlandse liederen ontsloten, van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Het gaat om liefdesliederen, spotliederen, geuzenliederen, psalmen en andere religieuze liederen, volksliederen, kinderliederen, sinterklaas- en kerstliedjes en nog veel meer. Bronnen van de liederen zijn liedboeken, liedbladen, liedschriften en veldwerkopnamen. Van elk lied is de bron aangegeven waar de tekst en eventueel de melodie is te vinden. In een aantal gevallen kan direct worden doorgeklikt naar de gehele tekst van het lied of naar de melodie of een geluidsopname.

De Nederlandse Liederenbank wordt geproduceerd op het Meertens Instituut in het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse lied in samenwerking met diverse partners.

RISM

Het Répertoire Internationale des Sources Musicales (RISM) is een databank van partituren en partijen in handschrift - volledig of onvolledig, in de vorm van een eindproduct of in schetsvorm, van de oudheid tot heden. De databank bevat honderdduizenden items, voornamelijk van gedetailleerde, volgens academische normen beschreven handschriften. Deze handschriften bevinden zich in honderden bibliotheken en archieven van over de hele wereld. De databank is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Répertoire International des Sources Musicales, de Bayerische Staatsbibliothek en de Staatsbibliothek zu Berlin.

Hoewel muzikale drukken al meer dan vijfhonderd jaar bestaan, bleven handschriften een integraal deel uitmaken van de muziekwereld tot ver in de negentiende eeuw. Vele van deze handschriften, of het nu over opera, symfonieën of sacrale muziek gaat, zijn nooit in druk verschenen. RISM heeft het op zich genomen om, in samenwerking met medewerkers uit meer dan 30 verschillende landen (waaronder Resonant voor België), dit deel van het muzikaal erfgoed publiek toegankelijk te maken, zowel voor onderzoekdoeleinden als voor uitvoering. Vele van deze beschrijvingen zijn voor het eerst aangemaakt voor deze databank en zijn nu ook voor iedereen beschikbaar.

De beschrijvingen geven onder meer informatie over de componist, titel, bezetting, maar ook over gespecialiseerde literatuur. De handschriften zijn beschreven op het niveau van de scribent, tijd en plaats van oorsprong. Zo goed als elk werk kan geïdentificeerd worden aan de hand van het incipit (het begin van de meest belangrijke delen in muzieknotatie).

De databank geeft niet alleen informatie over de verspreiding van het werk van bekende componisten die ook vandaag nog status bekleden, maar ook een schat aan kennis over creatieve musici die in hun tijd hoog aanzien genoten maar vandaag amper bekend zijn of helemaal vergeten zijn. Dit maakt de databank van onschatbare waarde voor muziekhistorici maar staat ook toe dat uitvoerende muzikanten vergeten schatten kunnen ontdekken.

STCV

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is een online bibliografie van in Vlaanderen of Brussel handgedrukte boeken. De boeken zelf kunnen zowel in het Nederlands als in een andere taal opgesteld zijn. De gebruiker kan zoeken op titel of auteur of via eenvoudige trefwoorden, zoals 'muziek', ‘muzieknotatie’, ‘liturgische werken’, ‘muziekboeken’, enz. 

STCN

De Short Title Catalogus Nederland (STCN) is een online bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800. Het doel is om alle boeken die in Nederland zijn verschenen tot 1801 en alle boeken in het Nederlands uit diezelfde periode te beschrijven. Onder die uitgaven bevinden zich heel wat bladmuziek en liedboeken.

CICweb

CICweb is een databank voor middeleeuwse manuscripten uit Wallonië en Brussel en bevat ook muzikaal erfgoed.

Cecilia - Muziekbronnen voor Groot-Brittannië en Ierland

Cecilia is een online gids voor de muziekcollecties uit Groot-Brittannië en Ierland.

DoNeK - Documentatie Nederlandstalige Kermuziek

DoNeK is een databank die meer dan 19.000 liturgische gezangen bevat met of zonder begeleiding, ontworpen om koordirigenten en leden van liturgische werkgroepen te helpen in hun zoektocht naar nieuw repertoire. De inhoud is afkomstig van diverse drukken en handschriften. Zoeken in de databank kan op basis van diverse kenmerken, zoals titel, auteur of componist, vorm, bezetting, het heiligenfeest, moeilijkheidsgraad en bereik van de gezangen, enz. Ook specifieke zoekopdrachten voor kinderen of jongeren zijn mogelijk. 

Gezelle Gezongen

Op de website van Gezelle Gezongen vind je een databank met daarin alle composities (Vlaams en internationaal) die getoondicht zijn op de gedichten van Guido Gezelle. En dat zijn er al gauw enkele duizenden ...

Bladmuziek in Archieven

  • Muziekbank Vlaanderen is een initiatief van Resonant. Deze databank is een online register voor de beschrijving van muziekarchieven en -collecties in Vlaanderen. Je kan de databank doorzoeken op de aanwezigheid van bladmuziek in archieven en collecties.
  • Archiefbank Vlaanderen is het online register voor privéarchieven in Vlaanderen. Het staat open voor alle soorten archieven, maar je vindt er ook muzikaal erfgoed.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Via deze catalogi en databanken kan je bladmuziek opzoeken: uitgegeven bladmuziek zowel als manuscripten.
De catalogi en de databanken geven een referentie naar de bewaarplaats; daar kan je ter plekke de bladmuziek raadplegen. Soms is er een doorverwijzing naar de gedigitaliseerde bladmuziek.

Conservatoria

Bladmuziek is een belangrijk onderdeel van de collectie van de conservatoriumbibliotheken: 

Catalogi bibliotheken

Koninklijke Bibliotheek van België

De muziekafdeling van de Koninklijke Bibliotheek is een belangrijk landelijk centrum voor het bewaren van muziekdocumenten, waaronder bladmuziek (handgeschreven en gedrukt).

Koor & Stem

Koor & Stem is het steunpunt van het koorleven in Vlaanderen. De organisatie beschikt over een uitgebreide en diverse bibliotheek met composities voor koren in alle samenstellingen en vormen. 

Vlamo - bibliotheek

Vlamo is het steunpunt van de instrumentale amateurmuziekverenigingen in Vlaanderen. In hun documentatiecentrum vind je bladmuziek voor allerlei formaties. 

VRO- VRK

Het Brussels Philharmonic (voorheen Vlaams Radio Orkest) en het Vlaams Radio Koor beheren een belangrijke en historisch interessante collectie bladmuziek voor koor en orkest.

Algemeen Nederlands Zangverbond

Het ANZ (de organisator van het Vlaams Nationaal Zangfeest) verzamelt en digitaliseert partituren met het Vlaamse lied. 

Muziekmozaïek - Vliegende blaadjes

Muziekmozaïek (het steunpunt voor folk en jazz) beheert een collectie liedblaadjes (vliegende blaadjes) die door markzangers gebruikt werden. 

Matrix - Centrum voor Nieuwe Muziek

Matrix beheert een collectie van duizenden partituren, audio-opnames, boeken en tijdschriften rond nieuwe muziek (kunstmuziek van na 1950). In die collectie vind je heel wat onuitgegeven partituren.

Logos Foundation

De Logos Foundation, productiecentrum voor experimentele muziek, beheert een uitgebreid, internationaal archief met onder andere geluidsopnames, video's en partituren rond experimentele muziek.

Muziekinstrumentenmuseum - Collectie Pernet

De bibliotheek van het Muziekinstrumentenmuseum bevat onder meer jazzpartituren uit de collectie Pernet. 

Databanken

Nederlandse liederenbank

In de Nederlandse Liederenbank zijn bijna 170.000 Nederlandse liederen ontsloten, van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Het gaat om liefdesliederen, spotliederen, geuzenliederen, psalmen en andere religieuze liederen, volksliederen, kinderliederen, sinterklaas- en kerstliedjes en nog veel meer. Bronnen van de liederen zijn liedboeken, liedbladen, liedschriften en veldwerkopnamen. Van elk lied is de bron aangegeven waar de tekst en eventueel de melodie is te vinden. In een aantal gevallen kan direct worden doorgeklikt naar de gehele tekst van het lied of naar de melodie of een geluidsopname.

De Nederlandse Liederenbank wordt geproduceerd op het Meertens Instituut in het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse lied in samenwerking met diverse partners.

RISM

Het Répertoire Internationale des Sources Musicales (RISM) is een databank van partituren en partijen in handschrift - volledig of onvolledig, in de vorm van een eindproduct of in schetsvorm, van de oudheid tot heden. De databank bevat honderdduizenden items, voornamelijk van gedetailleerde, volgens academische normen beschreven handschriften. Deze handschriften bevinden zich in honderden bibliotheken en archieven van over de hele wereld. De databank is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Répertoire International des Sources Musicales, de Bayerische Staatsbibliothek en de Staatsbibliothek zu Berlin.

Hoewel muzikale drukken al meer dan vijfhonderd jaar bestaan, bleven handschriften een integraal deel uitmaken van de muziekwereld tot ver in de negentiende eeuw. Vele van deze handschriften, of het nu over opera, symfonieën of sacrale muziek gaat, zijn nooit in druk verschenen. RISM heeft het op zich genomen om, in samenwerking met medewerkers uit meer dan 30 verschillende landen (waaronder Resonant voor België), dit deel van het muzikaal erfgoed publiek toegankelijk te maken, zowel voor onderzoekdoeleinden als voor uitvoering. Vele van deze beschrijvingen zijn voor het eerst aangemaakt voor deze databank en zijn nu ook voor iedereen beschikbaar.

De beschrijvingen geven onder meer informatie over de componist, titel, bezetting, maar ook over gespecialiseerde literatuur. De handschriften zijn beschreven op het niveau van de scribent, tijd en plaats van oorsprong. Zo goed als elk werk kan geïdentificeerd worden aan de hand van het incipit (het begin van de meest belangrijke delen in muzieknotatie).

De databank geeft niet alleen informatie over de verspreiding van het werk van bekende componisten die ook vandaag nog status bekleden, maar ook een schat aan kennis over creatieve musici die in hun tijd hoog aanzien genoten maar vandaag amper bekend zijn of helemaal vergeten zijn. Dit maakt de databank van onschatbare waarde voor muziekhistorici maar staat ook toe dat uitvoerende muzikanten vergeten schatten kunnen ontdekken.

STCV

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is een online bibliografie van in Vlaanderen of Brussel handgedrukte boeken. De boeken zelf kunnen zowel in het Nederlands als in een andere taal opgesteld zijn. De gebruiker kan zoeken op titel of auteur of via eenvoudige trefwoorden, zoals 'muziek', ‘muzieknotatie’, ‘liturgische werken’, ‘muziekboeken’, enz. 

STCN

De Short Title Catalogus Nederland (STCN) is een online bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800. Het doel is om alle boeken die in Nederland zijn verschenen tot 1801 en alle boeken in het Nederlands uit diezelfde periode te beschrijven. Onder die uitgaven bevinden zich heel wat bladmuziek en liedboeken.

CICweb

CICweb is een databank voor middeleeuwse manuscripten uit Wallonië en Brussel en bevat ook muzikaal erfgoed.

Cecilia - Muziekbronnen voor Groot-Brittannië en Ierland

Cecilia is een online gids voor de muziekcollecties uit Groot-Brittannië en Ierland.

DoNeK - Documentatie Nederlandstalige Kermuziek

DoNeK is een databank die meer dan 19.000 liturgische gezangen bevat met of zonder begeleiding, ontworpen om koordirigenten en leden van liturgische werkgroepen te helpen in hun zoektocht naar nieuw repertoire. De inhoud is afkomstig van diverse drukken en handschriften. Zoeken in de databank kan op basis van diverse kenmerken, zoals titel, auteur of componist, vorm, bezetting, het heiligenfeest, moeilijkheidsgraad en bereik van de gezangen, enz. Ook specifieke zoekopdrachten voor kinderen of jongeren zijn mogelijk. 

Gezelle Gezongen

Op de website van Gezelle Gezongen vind je een databank met daarin alle composities (Vlaams en internationaal) die getoondicht zijn op de gedichten van Guido Gezelle. En dat zijn er al gauw enkele duizenden ...

Bladmuziek in Archieven

  • Muziekbank Vlaanderen is een initiatief van Resonant. Deze databank is een online register voor de beschrijving van muziekarchieven en -collecties in Vlaanderen. Je kan de databank doorzoeken op de aanwezigheid van bladmuziek in archieven en collecties.
  • Archiefbank Vlaanderen is het online register voor privéarchieven in Vlaanderen. Het staat open voor alle soorten archieven, maar je vindt er ook muzikaal erfgoed.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn