Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Publicaties en presentaties

Presentatie over nalatenschappen in de muzieksector (Kunstenpunt, 09/02) Stakeholdersdag i.s.m. Het Firmament (16/5) Tracks ontmoetingsdag in Muziekcentrum De Bijloke (22/06) Artikels 'Topstuk voorgesteld': De Vlaamse Leeuw (tekst en muziek)  

Anne Mees, ‘Resonant, expertisecentrum voor muzikaal erfgoed.’ Presentatie voor Tournée Générale, georganiseerd door FARO. Heidi Moyson, ‘Amateurmuziekverenigingen en (de zorg voor) erfgoed’ In: Klankbord. Nr. 62, maart-april 2013, p.34-36. Matthias Heyman, Look, Stop and Listen. Het vooronderzoek naar jazzerfgoed in België, in: Jazzmozaïek, 1, 2013, p. 54-55. Pieter Mannaerts, Het topje van de jazzberg. Privécollecties met jazzerfgoed, in: Jazzmozaïek, 2, 2013, p. 60-61. Heidi Moyson, ‘Interview Peter François. Archivaris gevonden!” In: Klankbord. Nr. 63, mei-juni 2013. Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Muziekfragmenten uit Tongers stadsarchief, Berijmde psalmen uit de reformatie, 2 Antwerpse klavecimbels  

Mariet Calsius, ‘Een levende toekomst voor immaterieel erfgoed: tips en ervaringen.’ Presentatie voor Unesco en beiaardcultuur - Inspiratiedag ‘de waarde van beiaardmuziek voor lokale gemeenschappen in België.’ Georganiseerd door Belgian Carillon Heritage Committee i.s.m. Faro, de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Lam Gods 4 beiaardklokjes van Joris Dumery  

Matthias Heyman en Pieter Mannaerts, Jazzerfgoed in Vlaanderen en Brussel. Eindrapport van het vooronderzoek. Leuven, 2012. Pieter Mannaerts, Jazz en erfgoed: van Lazy Bird naar A Love Supreme?, in: Faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed, 2, jg. 5, 2012, p. 50-57 Heidi Moyson, Masterproef over vroege Belgische jazz bekroond, in: Jazzmozaïek, 1, 2012, p. 60. Pieter Mannaerts, Jazz en erfgoed: A Careless Love?, in: Jazzmozaïek, 1, 2012, p 61. Matthias Heyman en Pieter Mannaerts, Introducing ... (Jazzerfgoed in België: een kennismaking (1)), in: Jazzmozaïek, 3, 2012, p. 38-39. Heidi Moyson, Zorg dragen voor je archief. Een leidraad voor beiaardiers. Leuven, 2012 (download) Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: 2 graduales uit de Brugse Magdalenaleprozerie, Jachthoorn (Antwerpen), Compositieschetsen polyfonie, Rituale cisterciense  

Deelname aan debat ‘Concert van vandaag en digitaal erfgoed van morgen’, door Mariet Calsius. Buma Classical, Utrecht, 27 november 2015. Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, ‘Immaterieel erfgoed en volksmuziekcultuur. Niet het kantwerk maar het kantklossen’. In: Folk, muziek met traditie. Jaargang 2015, nr. 1, p. 10-12. Klaas Jaap van der Meijden, ‘Het muziekhandschrift’. In: Damiaan daar zit muziek in! Over een heilige en een muziekhandschrift. Leuven, 2015, p. 11-19. Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Springtrommel Joltrain Antifonarium Tsgrooten Beÿaert 1728  

Johan Eeckeloo en Julie Hendrickx, ‘Samenwerking met de BAD-sector kan tot vruchtbare dingen leiden.’ In: META, Tijdschrift voor bibliotheek en archief, jg. 87, nr. 3, 2011, p. 14-18. Interview met Ellen Kempers en Heidi Moyson n.a.v. de publicatie van Achter de muziek aan.  Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, Klokkenluiders. 2011 Heidi Moyson. ‘Muzikaal erfgoed: een werk van vele partners’ In: Neerlandia, jg. 115, nr. 1, 2011. Tentoonstellingsbrochure n.a.v. de themadag 'Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed'. Anne Mees, Pierre Delsaerdt en Sam Capiau, A survey of the preservation of and access to musical heritage collections in the colleges of music in Flanders and Brussels. Studiedag Goddelijke Klanken Anne Mees, Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, Twee eeuwen beiaardleven in privébezit. Erfgoed van waarde?, themadag 'Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed' Deelname aan debat 'Laus' door Anne Mees op 20 augustus: over de toekomst van het muzikaal erfgoed, een vergelijking tussen Portugal en Vlaanderen, samen met 2 Portugese onderzoekers/uitvoerders Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Fragmentair Tongers Liedboek, Leuvense drukken van Petrus Phalesius, Contrabasblokfluit in Museum Vleeshuis, Unio pro conservatione rei publice  

Resonant, Doeboek Muzikaal erfgoed (download) Heidi Moyson, ‘Pitchpresentatie Real Book.’ Presentatie voor Jazz#Forum, georganiseerd door Muziekcentrum Vlaanderen, Les Lundis D’Hortense, JazzLab Series en Muziekmozaïek Heidi Moyson en Matthias Heyman, ‘Jazz heritage in Flanders and Brussels. Some opportunities and challenges.’ Presentatie voor IAML – Antwerpen. Heidi Moyson, ‘Toolkit Archief.’ Presentatie voor Staten Generaal van de Klassieke Muziek 2014, georganiseerd door Muziekcentrum Vlaanderen Mariet Calsius, ‘Resonant, expertisecentrum muzikaal erfgoed.’ Presentatie voor het overleg van provinciale depotconsulenten. Resonant, ‘Mooie liedjes langer laten duren. Een korte, praktische handleiding voor wie een project rond liedcultuur wil opzetten.’ In: LECA, Wie zingt, die krijgt, p.55-62. Rob Bartholomees, ‘Op bezoek bij … Resonant.’ In: Bladwijzer, wegwijs met Heemkunde Vlaanderen. December 2014 – 2, p. 1-4. Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Herautstrompet in Es, De Dôdekachordon van Glareanus, Processionale Cisterciense  

Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland. Gertjan Debie, ‘Digitalisering van muzikaal erfgoed: tussen euforie en paniek’ In: Programmaboek Laus Polyphoniae 2010 ("Manu Scriptum - vijf eeuwen muziek uit goede bron"), concertreeks georganiseerd door AMUZ - Augustinus Muziekcentrum. 2010. Heidi Moyson, De Vlaamse topstukken: cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, in: Programmaboek Laus Polyphoniae 2010 ("Manu Scriptum - vijf eeuwen muziek uit goede bron"), concertreeks georganiseerd door AMUZ - Augustinus Muziekcentrum (21 t.e.m. 29 augustus 2010). Klaas Jaap van der Meijden, Verborgen schatten: erfgoed in de beiaardwereld, in VBV Magazine, jaargang 16 nr 4, Antwerpen, 2010. Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Spinet of veelhoekig virginaal, Turnhouts processionale (begijnhof), Testament rhetoricael van Eduard De Dene, Graduale van Sint-Truiden  

Publicaties en presentaties

Presentatie over nalatenschappen in de muzieksector (Kunstenpunt, 09/02) Stakeholdersdag i.s.m. Het Firmament (16/5) Tracks ontmoetingsdag in Muziekcentrum De Bijloke (22/06) Artikels 'Topstuk voorgesteld': De Vlaamse Leeuw (tekst en muziek)  

Anne Mees, ‘Resonant, expertisecentrum voor muzikaal erfgoed.’ Presentatie voor Tournée Générale, georganiseerd door FARO. Heidi Moyson, ‘Amateurmuziekverenigingen en (de zorg voor) erfgoed’ In: Klankbord. Nr. 62, maart-april 2013, p.34-36. Matthias Heyman, Look, Stop and Listen. Het vooronderzoek naar jazzerfgoed in België, in: Jazzmozaïek, 1, 2013, p. 54-55. Pieter Mannaerts, Het topje van de jazzberg. Privécollecties met jazzerfgoed, in: Jazzmozaïek, 2, 2013, p. 60-61. Heidi Moyson, ‘Interview Peter François. Archivaris gevonden!” In: Klankbord. Nr. 63, mei-juni 2013. Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Muziekfragmenten uit Tongers stadsarchief, Berijmde psalmen uit de reformatie, 2 Antwerpse klavecimbels  

Mariet Calsius, ‘Een levende toekomst voor immaterieel erfgoed: tips en ervaringen.’ Presentatie voor Unesco en beiaardcultuur - Inspiratiedag ‘de waarde van beiaardmuziek voor lokale gemeenschappen in België.’ Georganiseerd door Belgian Carillon Heritage Committee i.s.m. Faro, de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Lam Gods 4 beiaardklokjes van Joris Dumery  

Matthias Heyman en Pieter Mannaerts, Jazzerfgoed in Vlaanderen en Brussel. Eindrapport van het vooronderzoek. Leuven, 2012. Pieter Mannaerts, Jazz en erfgoed: van Lazy Bird naar A Love Supreme?, in: Faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed, 2, jg. 5, 2012, p. 50-57 Heidi Moyson, Masterproef over vroege Belgische jazz bekroond, in: Jazzmozaïek, 1, 2012, p. 60. Pieter Mannaerts, Jazz en erfgoed: A Careless Love?, in: Jazzmozaïek, 1, 2012, p 61. Matthias Heyman en Pieter Mannaerts, Introducing ... (Jazzerfgoed in België: een kennismaking (1)), in: Jazzmozaïek, 3, 2012, p. 38-39. Heidi Moyson, Zorg dragen voor je archief. Een leidraad voor beiaardiers. Leuven, 2012 (download) Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: 2 graduales uit de Brugse Magdalenaleprozerie, Jachthoorn (Antwerpen), Compositieschetsen polyfonie, Rituale cisterciense  

Deelname aan debat ‘Concert van vandaag en digitaal erfgoed van morgen’, door Mariet Calsius. Buma Classical, Utrecht, 27 november 2015. Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, ‘Immaterieel erfgoed en volksmuziekcultuur. Niet het kantwerk maar het kantklossen’. In: Folk, muziek met traditie. Jaargang 2015, nr. 1, p. 10-12. Klaas Jaap van der Meijden, ‘Het muziekhandschrift’. In: Damiaan daar zit muziek in! Over een heilige en een muziekhandschrift. Leuven, 2015, p. 11-19. Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Springtrommel Joltrain Antifonarium Tsgrooten Beÿaert 1728  

Johan Eeckeloo en Julie Hendrickx, ‘Samenwerking met de BAD-sector kan tot vruchtbare dingen leiden.’ In: META, Tijdschrift voor bibliotheek en archief, jg. 87, nr. 3, 2011, p. 14-18. Interview met Ellen Kempers en Heidi Moyson n.a.v. de publicatie van Achter de muziek aan.  Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, Klokkenluiders. 2011 Heidi Moyson. ‘Muzikaal erfgoed: een werk van vele partners’ In: Neerlandia, jg. 115, nr. 1, 2011. Tentoonstellingsbrochure n.a.v. de themadag 'Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed'. Anne Mees, Pierre Delsaerdt en Sam Capiau, A survey of the preservation of and access to musical heritage collections in the colleges of music in Flanders and Brussels. Studiedag Goddelijke Klanken Anne Mees, Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson, Twee eeuwen beiaardleven in privébezit. Erfgoed van waarde?, themadag 'Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed' Deelname aan debat 'Laus' door Anne Mees op 20 augustus: over de toekomst van het muzikaal erfgoed, een vergelijking tussen Portugal en Vlaanderen, samen met 2 Portugese onderzoekers/uitvoerders Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Fragmentair Tongers Liedboek, Leuvense drukken van Petrus Phalesius, Contrabasblokfluit in Museum Vleeshuis, Unio pro conservatione rei publice  

Resonant, Doeboek Muzikaal erfgoed (download) Heidi Moyson, ‘Pitchpresentatie Real Book.’ Presentatie voor Jazz#Forum, georganiseerd door Muziekcentrum Vlaanderen, Les Lundis D’Hortense, JazzLab Series en Muziekmozaïek Heidi Moyson en Matthias Heyman, ‘Jazz heritage in Flanders and Brussels. Some opportunities and challenges.’ Presentatie voor IAML – Antwerpen. Heidi Moyson, ‘Toolkit Archief.’ Presentatie voor Staten Generaal van de Klassieke Muziek 2014, georganiseerd door Muziekcentrum Vlaanderen Mariet Calsius, ‘Resonant, expertisecentrum muzikaal erfgoed.’ Presentatie voor het overleg van provinciale depotconsulenten. Resonant, ‘Mooie liedjes langer laten duren. Een korte, praktische handleiding voor wie een project rond liedcultuur wil opzetten.’ In: LECA, Wie zingt, die krijgt, p.55-62. Rob Bartholomees, ‘Op bezoek bij … Resonant.’ In: Bladwijzer, wegwijs met Heemkunde Vlaanderen. December 2014 – 2, p. 1-4. Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Herautstrompet in Es, De Dôdekachordon van Glareanus, Processionale Cisterciense  

Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland. Gertjan Debie, ‘Digitalisering van muzikaal erfgoed: tussen euforie en paniek’ In: Programmaboek Laus Polyphoniae 2010 ("Manu Scriptum - vijf eeuwen muziek uit goede bron"), concertreeks georganiseerd door AMUZ - Augustinus Muziekcentrum. 2010. Heidi Moyson, De Vlaamse topstukken: cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, in: Programmaboek Laus Polyphoniae 2010 ("Manu Scriptum - vijf eeuwen muziek uit goede bron"), concertreeks georganiseerd door AMUZ - Augustinus Muziekcentrum (21 t.e.m. 29 augustus 2010). Klaas Jaap van der Meijden, Verborgen schatten: erfgoed in de beiaardwereld, in VBV Magazine, jaargang 16 nr 4, Antwerpen, 2010. Artikels ‘Topstuk voorgesteld’: Spinet of veelhoekig virginaal, Turnhouts processionale (begijnhof), Testament rhetoricael van Eduard De Dene, Graduale van Sint-Truiden