Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Gilbert Huybens compileerde de liedboeken in een thesaurus.

Tussen 1508 en 1800 verschenen in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen tal van geestelijke en wereldlijke liedboekjes. Deze boekjes bevatten duizenden strofische liederen die op bekende stemmen (wijsaanduidingen) en/of uitgeschreven melodieën werden gezongen. Aan bod komen vooral kerstliederen, mystieke ervaringen, de christelijke leer met al haar geboden en verboden en de dagdagelijkse levensomstangdigheden (minne-, drink- en ‘coddige’ liederen).

Gilbert Huybens beschrijft in dit boek niet minder dan 163 oorspronkelijke titels die in 351 verschillende drukken verschenen en in 985 exemplaren werden overgeleverd. De Thesaurus is alfabetisch geordend op auteursnaam en/of titel. Daarbinnen zijn de verschillende edities van éénzelfde liedboek chronologisch gerangschikt. De diverse indexen (alfabetische titellijst, chronologisch overzicht van de drukken, alfabetische drukkerslijst, topografisch register, overzichtstabel van de drukken per 50 jaar, vindplaatsen, concordanties, rederijkerskamers en kernspreuken, persoonsnamen) maken het boek tot een handig naslagwerk voor literatuurhistorici, musicologen, volkskundigen en specialisten in de geschiedenis van de drukkunst in onze gewesten.

Een tweede deel van deze Thesaurus, met liedincipits en wijsaanduidingen is momenteel in voorbereiding.

G. HUYBENS, Thesaurus Canticorum Flandrensium. Het gedrukte Nederlandse liedboek in Vlaanderen (1508-1800). 1. Bibliografie, (Miscellanae Neerlandica, 30), Leuven, 2004.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Gilbert Huybens compileerde de liedboeken in een thesaurus.

Tussen 1508 en 1800 verschenen in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen tal van geestelijke en wereldlijke liedboekjes. Deze boekjes bevatten duizenden strofische liederen die op bekende stemmen (wijsaanduidingen) en/of uitgeschreven melodieën werden gezongen. Aan bod komen vooral kerstliederen, mystieke ervaringen, de christelijke leer met al haar geboden en verboden en de dagdagelijkse levensomstangdigheden (minne-, drink- en ‘coddige’ liederen).

Gilbert Huybens beschrijft in dit boek niet minder dan 163 oorspronkelijke titels die in 351 verschillende drukken verschenen en in 985 exemplaren werden overgeleverd. De Thesaurus is alfabetisch geordend op auteursnaam en/of titel. Daarbinnen zijn de verschillende edities van éénzelfde liedboek chronologisch gerangschikt. De diverse indexen (alfabetische titellijst, chronologisch overzicht van de drukken, alfabetische drukkerslijst, topografisch register, overzichtstabel van de drukken per 50 jaar, vindplaatsen, concordanties, rederijkerskamers en kernspreuken, persoonsnamen) maken het boek tot een handig naslagwerk voor literatuurhistorici, musicologen, volkskundigen en specialisten in de geschiedenis van de drukkunst in onze gewesten.

Een tweede deel van deze Thesaurus, met liedincipits en wijsaanduidingen is momenteel in voorbereiding.

G. HUYBENS, Thesaurus Canticorum Flandrensium. Het gedrukte Nederlandse liedboek in Vlaanderen (1508-1800). 1. Bibliografie, (Miscellanae Neerlandica, 30), Leuven, 2004.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn