Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Boeken over volksmuziek behandelden vooral gezongen liederen. Nu is er ook een naslagwerk voor dansmuziek.

Binnen het repertoire van de volksmuziek kent men reeds lang allerhande uitgaven rond volksliederen, samengesteld uit liedboeken uit de zestiende of zeventiende eeuw of opgetekend in de twintigste eeuw. Sinds kort heeft de instrumentale volksmuziek echter een belangrijk basiswerk ter beschikking: Dansmelodieën uit de Vlaamse volksmuziektraditie.

Auteur Hubert Boone is een bekend muziekvorser rond traditionele muziek in Vlaanderen. Vanuit zijn werk als medewerker aan het MIM kon hij onderzoek voeren naar de volkse instrumenten die Vlaanderen kende. Daarnaast was de auteur bekend met traditionele muziek die hij zelf had leren kennen als jongeman in de lokale muziekverenigingen in zijn geboortestreek (Midden-Brabant). Jarenlang heeft Boone melodieën genoteerd die werden voorgespeeld door allerhande informanten of die opdoken in muziekcollecties van fanfares en harmonieën. De rijke verzameling werd reeds deels beschreven in 2003 in de uitgave Traditionele Vlaamse volksliederen en dansen dat bij uitgeverij Peeters verscheen. Toch was er nog veel ander materiaal en de auteur heeft met dit boek voor een standaardwerk getekend. Niet minder dan zeshonderd melodieën zijn opgenomen.

In de inleiding van het boek beschrijft de auteur zijn eerste ervaringen rond deze balmuziek of serenades, zoals hij het repertoire zelf omschrijft. In een aantal inleidende hoofdstukken gaat Boone in op de verschillende populaire dansen uit de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Daarbij wordt telkens gezocht naar de oorsprong van de dans, de introductie in de danswereld en het verschijnen in de lokale muziektraditie. Naast bekende dansen als mazurka’s, polka’s, schottischen en walsen is er ook aandacht voor kleine dansen en verenigingsdansen die vaak heel lokaal leefden. In een tweede deel volgen de verschillende melodieën in dezelfde volgorde van dansen, telkens voorzien van de plaatsnaam waar het opgetekend werd. Een bibliografie, bronneninfo en plaatsnamenlijst vervolledigen het boek.

Deze uitgave van Hubert Boone is ontstaan vanuit de behoefte het reeds lang verzamelde materiaal terug ter beschikking te stellen van geïnteresseerden uit de volksmuziekwereld of zelfs de musicologie. Want hoe misleidend de titel in die zin ook is, de auteur weet in de inleidende artikels over de verschillende dansen de soms zeer lokale tradities uit Brabantse dorpsfanfares te kaderen in een Europese geschiedenis van dansen en dansmelodieën.

Met dit boek heeft de volksmuziek er een standaardwerk bij, geschreven door een bevlogen onderzoeker en muzikant.

H. BOONE, Dansmelodieën uit de Vlaamse volksmuziektraditie. Uitgeverij Peeters, Leuven, 2010, 676 p.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Boeken over volksmuziek behandelden vooral gezongen liederen. Nu is er ook een naslagwerk voor dansmuziek.

Binnen het repertoire van de volksmuziek kent men reeds lang allerhande uitgaven rond volksliederen, samengesteld uit liedboeken uit de zestiende of zeventiende eeuw of opgetekend in de twintigste eeuw. Sinds kort heeft de instrumentale volksmuziek echter een belangrijk basiswerk ter beschikking: Dansmelodieën uit de Vlaamse volksmuziektraditie.

Auteur Hubert Boone is een bekend muziekvorser rond traditionele muziek in Vlaanderen. Vanuit zijn werk als medewerker aan het MIM kon hij onderzoek voeren naar de volkse instrumenten die Vlaanderen kende. Daarnaast was de auteur bekend met traditionele muziek die hij zelf had leren kennen als jongeman in de lokale muziekverenigingen in zijn geboortestreek (Midden-Brabant). Jarenlang heeft Boone melodieën genoteerd die werden voorgespeeld door allerhande informanten of die opdoken in muziekcollecties van fanfares en harmonieën. De rijke verzameling werd reeds deels beschreven in 2003 in de uitgave Traditionele Vlaamse volksliederen en dansen dat bij uitgeverij Peeters verscheen. Toch was er nog veel ander materiaal en de auteur heeft met dit boek voor een standaardwerk getekend. Niet minder dan zeshonderd melodieën zijn opgenomen.

In de inleiding van het boek beschrijft de auteur zijn eerste ervaringen rond deze balmuziek of serenades, zoals hij het repertoire zelf omschrijft. In een aantal inleidende hoofdstukken gaat Boone in op de verschillende populaire dansen uit de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Daarbij wordt telkens gezocht naar de oorsprong van de dans, de introductie in de danswereld en het verschijnen in de lokale muziektraditie. Naast bekende dansen als mazurka’s, polka’s, schottischen en walsen is er ook aandacht voor kleine dansen en verenigingsdansen die vaak heel lokaal leefden. In een tweede deel volgen de verschillende melodieën in dezelfde volgorde van dansen, telkens voorzien van de plaatsnaam waar het opgetekend werd. Een bibliografie, bronneninfo en plaatsnamenlijst vervolledigen het boek.

Deze uitgave van Hubert Boone is ontstaan vanuit de behoefte het reeds lang verzamelde materiaal terug ter beschikking te stellen van geïnteresseerden uit de volksmuziekwereld of zelfs de musicologie. Want hoe misleidend de titel in die zin ook is, de auteur weet in de inleidende artikels over de verschillende dansen de soms zeer lokale tradities uit Brabantse dorpsfanfares te kaderen in een Europese geschiedenis van dansen en dansmelodieën.

Met dit boek heeft de volksmuziek er een standaardwerk bij, geschreven door een bevlogen onderzoeker en muzikant.

H. BOONE, Dansmelodieën uit de Vlaamse volksmuziektraditie. Uitgeverij Peeters, Leuven, 2010, 676 p.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn