Advies en begeleiding bij muzikaal-erfgoedzorg

 

Resonant zoekt een tijdelijk projectmedewerker van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019. Solliciteren kan tot 29 augustus 2018. 

PROJECT:
Naar een generieke methodiek voor cross-collections waarderen van muziek en podiumkunstenerfgoed – CASUS: Historische archieven en collecties jazzerfgoed
De fusieorganisatie streeft op lange termijn naar een waardengebaseerde visie op bewaring, ontsluiting en valorisatie voor al het muziek- en podiumkunstenerfgoed. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om cross-collections te waarderen. Als we spreken over cross-collections waarderen hanteren we de omschrijving uit Significance 2.0. “Significant collections can be explored and assessed through cross-collections projects such as thematic studies, regional surveys and collections mapping projects. A thematic study is a process or framework for collecting organisations to collaborate, assess, document and analyse collections, and present more coherent stories online, in serial exhibitions, promotions and publications.” Of in eigen woorden: via contextualisering van de collecties willen we het erfgoed waarderen om uiteindelijk een gedragen visie te ontwikkelen voor de toekomstige bewaring, onderzoek, ontsluiting en valorisatie van het erfgoed.

Een opdracht van dergelijke omvang en complexiteit vergt een lange looptijd volgens een doordachte fasering. Om een kwalitatieve aanpak te garanderen moet er in een beginfase ruimte zijn voor experiment en het creëren van draagvlak. In dit project werken we toe naar een gedragen en kwaliteitsvolle methodiek die in de toekomst ingezet kan worden om het erfgoed van muziek en podiumkunsten cross-collections te waarderen.

Resonant en Het Firmament selecteerden voor deze aanvraag twee uiteenlopende thema’s als testcasus. We opteerden daarbij voor twee thema’s die sterk van elkaar verschillen om de aanpak en resultaten te kunnen vergelijken. Daarmee geven we de stuurgroep van dit project voldoende basis om gefundeerde beslissingen te nemen in functie van een generieke methodologie voor cross-collections waarderen van het erfgoed van muziek en podiumkunsten. Eén van de thema’s behandelt de waardering van historische jazzarchieven en –collecties voor periode 1920-2016.

Looptijd van het project: 1 oktober 2018–30 september 2019.

TAAKINHOUD
Je bent als expert/projectcoördinator verantwoordelijk voor enerzijds de praktische opzet en coördinatie van de jazzcasus (algemeen projectmanagement), anderzijds de inhoudelijke voorbereiding, rapportering en uitwerken van de waarderingsproblematiek i.s.m. de overkoepelende projectcoördinatoren vanuit het Firmament en Resonant, de expert/projectcoördinator van de andere casus, de stuurgroep, het thema-kernteam en de klankbordgroep.

Je takenpakket bestaat uit:
- Onderzoeken en selecteren van meest geschikte waarderingsmethodiek voor dit thema (kernteam);
- Bezoeken van jazzarchieven en –collecties bij verschillende erfgoedbeheerders en per collectie een rapport opstellen met feitelijke informatie;
- In kaart brengen van belanghebbenden per collectie;
- Indien nodig verder collecties en archieven in kaart brengen, de historische context onderzoeken en deelarchieven en/of collectieonderdelen inventariseren;
- Voorbereiden en begeleiden van waarderingssessies met de klankbordgroep, vertrekkend vanuit de eigen expertise en het onderzoeksrapport. De resultaten van de waarderingssessies worden verwerkt tot een waarderingsrapport. In het rapport worden adviezen opgenomen met betrekking tot acties voor de bewaring van de archieven en collecties (indien nodig) en de mogelijkheden voor onderzoek, ontsluiting en valorisatie.
- Documenteren van de casus in zijn geheel en de resultaten intern en extern beschikbaar maken;
- Opvolgen van de intervisiegroep waarderen van FARO;
- I.s.m. de communicatieverantwoordelijke een participatieve communicatiestrategie uitwerken met het oog op het betrekken van de belanghebbenden en het voeren van een transparante communicatie.

Ter voorbereiding van het project werd een drieledige structuur uitgewerkt met één overkoepelende stuurgroep en per thema een kernteam en klankbordgroep waarin de belanghebbenden vertegenwoordigd worden. De stuurgroep is samengesteld uit de partners van het project: o.m. Erfgoedcel Leuven, VRT-Audiotheek, ARIA (UA) en individuele erfgoedexperten. Elk thema-kernteam is samengesteld uit de expert/projectcoördinator van het thema en vertegenwoordigers van historische waarde, gebruikswaarde en sociaal-maatschappelijke waarde. Elke klankbordgroep is samengesteld uit het kernteam en een vertegenwoordiging van de voornaamste belanghebbenden van de casussen. Dit zijn o.m. de eigenaars en/of beheerders van de collecties, gebruikers en historische experts. De expert/projectcoördinator zetelt in alle overlegorganen, coördineert het kernteam en de klankbordgroep en voert de taken uit.

PROFIEL en VAARDIGHEDEN
- Je hebt een diploma van master/licentiaat in de musicologie of van master in de muziek (of hieraan gelijkwaardig door ervaring). Je beschikt over een brede kennis van de algemene muziekgeschiedenis met aandacht voor genres, stromingen en stijlen binnen Vlaanderen en Brussel, vroeger en nu. Je hebt een goede kennis van de geschiedenis van de Belgische jazz.
- Je hebt affiniteit met cultureel erfgoed en je wenst op dit vlak verdere expertise te ontwikkelen in het bijzonder over het thema waarderen.
- Je bent diplomatisch, beschikt over een analytisch vermogen en hebt een kritische en opbouwende ingesteldheid. Je brengt vernieuwende ideeën aan, zoekt naar verbeteringen en combineert creativiteit met een systematische en efficiënte aanpak.
- Je bent contactvaardig op schriftelijk en mondeling vlak en in staat om een netwerk uit te bouwen.
- Je bent loyaal en ruimdenkend. Je kan je flexibel opstellen in een organisatie die in transitie is en je dienstbaar opstellen naar erfgoedbeheerders
- Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook goed in teamverband.
- Je hebt een degelijke kennis van courante PC-toepassingen en ervaring met online opzoekingswerk in databanken.
- Je kan starten op 1 oktober 2018

WE BIEDEN:
• Een contract van één jaar voor 80%, 60% is bespreekbaar.
• Een relevante verloning volgens de barema’s van PC 329.01 met eindejaarspremie en groepsverzekering.
• Mogelijkheid tot expertiseontwikkeling, vorming en bijscholing.
• Je werkplek is in Mechelen gevestigd. (De nieuwe organisatie zal gevestigd zijn in Mechelen.)
• Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% vergoed. We bieden ook een fietsvergoeding aan.
• Je wordt in dienst genomen door Resonant en je contract wordt bij de fusie op 1/1/2019 automatisch overgenomen door de nieuwe organisatie.

HOE SOLLICITEREN?
Stuur je motivatiebrief en CV via e-mail naar mariet.calsius@resonant.be.
De vacature staat open tot 29 augustus 2018 (23:59u). De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 september 2018.
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Resonant zoekt een tijdelijk projectmedewerker van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019. Solliciteren kan tot 29 augustus 2018. 

PROJECT:
Naar een generieke methodiek voor cross-collections waarderen van muziek en podiumkunstenerfgoed – CASUS: Historische archieven en collecties jazzerfgoed
De fusieorganisatie streeft op lange termijn naar een waardengebaseerde visie op bewaring, ontsluiting en valorisatie voor al het muziek- en podiumkunstenerfgoed. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om cross-collections te waarderen. Als we spreken over cross-collections waarderen hanteren we de omschrijving uit Significance 2.0. “Significant collections can be explored and assessed through cross-collections projects such as thematic studies, regional surveys and collections mapping projects. A thematic study is a process or framework for collecting organisations to collaborate, assess, document and analyse collections, and present more coherent stories online, in serial exhibitions, promotions and publications.” Of in eigen woorden: via contextualisering van de collecties willen we het erfgoed waarderen om uiteindelijk een gedragen visie te ontwikkelen voor de toekomstige bewaring, onderzoek, ontsluiting en valorisatie van het erfgoed.

Een opdracht van dergelijke omvang en complexiteit vergt een lange looptijd volgens een doordachte fasering. Om een kwalitatieve aanpak te garanderen moet er in een beginfase ruimte zijn voor experiment en het creëren van draagvlak. In dit project werken we toe naar een gedragen en kwaliteitsvolle methodiek die in de toekomst ingezet kan worden om het erfgoed van muziek en podiumkunsten cross-collections te waarderen.

Resonant en Het Firmament selecteerden voor deze aanvraag twee uiteenlopende thema’s als testcasus. We opteerden daarbij voor twee thema’s die sterk van elkaar verschillen om de aanpak en resultaten te kunnen vergelijken. Daarmee geven we de stuurgroep van dit project voldoende basis om gefundeerde beslissingen te nemen in functie van een generieke methodologie voor cross-collections waarderen van het erfgoed van muziek en podiumkunsten. Eén van de thema’s behandelt de waardering van historische jazzarchieven en –collecties voor periode 1920-2016.

Looptijd van het project: 1 oktober 2018–30 september 2019.

TAAKINHOUD
Je bent als expert/projectcoördinator verantwoordelijk voor enerzijds de praktische opzet en coördinatie van de jazzcasus (algemeen projectmanagement), anderzijds de inhoudelijke voorbereiding, rapportering en uitwerken van de waarderingsproblematiek i.s.m. de overkoepelende projectcoördinatoren vanuit het Firmament en Resonant, de expert/projectcoördinator van de andere casus, de stuurgroep, het thema-kernteam en de klankbordgroep.

Je takenpakket bestaat uit:
- Onderzoeken en selecteren van meest geschikte waarderingsmethodiek voor dit thema (kernteam);
- Bezoeken van jazzarchieven en –collecties bij verschillende erfgoedbeheerders en per collectie een rapport opstellen met feitelijke informatie;
- In kaart brengen van belanghebbenden per collectie;
- Indien nodig verder collecties en archieven in kaart brengen, de historische context onderzoeken en deelarchieven en/of collectieonderdelen inventariseren;
- Voorbereiden en begeleiden van waarderingssessies met de klankbordgroep, vertrekkend vanuit de eigen expertise en het onderzoeksrapport. De resultaten van de waarderingssessies worden verwerkt tot een waarderingsrapport. In het rapport worden adviezen opgenomen met betrekking tot acties voor de bewaring van de archieven en collecties (indien nodig) en de mogelijkheden voor onderzoek, ontsluiting en valorisatie.
- Documenteren van de casus in zijn geheel en de resultaten intern en extern beschikbaar maken;
- Opvolgen van de intervisiegroep waarderen van FARO;
- I.s.m. de communicatieverantwoordelijke een participatieve communicatiestrategie uitwerken met het oog op het betrekken van de belanghebbenden en het voeren van een transparante communicatie.

Ter voorbereiding van het project werd een drieledige structuur uitgewerkt met één overkoepelende stuurgroep en per thema een kernteam en klankbordgroep waarin de belanghebbenden vertegenwoordigd worden. De stuurgroep is samengesteld uit de partners van het project: o.m. Erfgoedcel Leuven, VRT-Audiotheek, ARIA (UA) en individuele erfgoedexperten. Elk thema-kernteam is samengesteld uit de expert/projectcoördinator van het thema en vertegenwoordigers van historische waarde, gebruikswaarde en sociaal-maatschappelijke waarde. Elke klankbordgroep is samengesteld uit het kernteam en een vertegenwoordiging van de voornaamste belanghebbenden van de casussen. Dit zijn o.m. de eigenaars en/of beheerders van de collecties, gebruikers en historische experts. De expert/projectcoördinator zetelt in alle overlegorganen, coördineert het kernteam en de klankbordgroep en voert de taken uit.

PROFIEL en VAARDIGHEDEN
- Je hebt een diploma van master/licentiaat in de musicologie of van master in de muziek (of hieraan gelijkwaardig door ervaring). Je beschikt over een brede kennis van de algemene muziekgeschiedenis met aandacht voor genres, stromingen en stijlen binnen Vlaanderen en Brussel, vroeger en nu. Je hebt een goede kennis van de geschiedenis van de Belgische jazz.
- Je hebt affiniteit met cultureel erfgoed en je wenst op dit vlak verdere expertise te ontwikkelen in het bijzonder over het thema waarderen.
- Je bent diplomatisch, beschikt over een analytisch vermogen en hebt een kritische en opbouwende ingesteldheid. Je brengt vernieuwende ideeën aan, zoekt naar verbeteringen en combineert creativiteit met een systematische en efficiënte aanpak.
- Je bent contactvaardig op schriftelijk en mondeling vlak en in staat om een netwerk uit te bouwen.
- Je bent loyaal en ruimdenkend. Je kan je flexibel opstellen in een organisatie die in transitie is en je dienstbaar opstellen naar erfgoedbeheerders
- Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook goed in teamverband.
- Je hebt een degelijke kennis van courante PC-toepassingen en ervaring met online opzoekingswerk in databanken.
- Je kan starten op 1 oktober 2018

WE BIEDEN:
• Een contract van één jaar voor 80%, 60% is bespreekbaar.
• Een relevante verloning volgens de barema’s van PC 329.01 met eindejaarspremie en groepsverzekering.
• Mogelijkheid tot expertiseontwikkeling, vorming en bijscholing.
• Je werkplek is in Mechelen gevestigd. (De nieuwe organisatie zal gevestigd zijn in Mechelen.)
• Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% vergoed. We bieden ook een fietsvergoeding aan.
• Je wordt in dienst genomen door Resonant en je contract wordt bij de fusie op 1/1/2019 automatisch overgenomen door de nieuwe organisatie.

HOE SOLLICITEREN?
Stuur je motivatiebrief en CV via e-mail naar mariet.calsius@resonant.be.
De vacature staat open tot 29 augustus 2018 (23:59u). De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 september 2018.
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn