Tips voor de bewaring van geluidsdragers.

Geluidsdragers zijn alle media waarop geluid is vastgelegd. De ontwikkeling van geluidsdragers betekende voor de muziekcultuur een hele omwenteling: dankzij geluidsdragers kon men muziek beluisteren zonder dat die live werd uitgevoerd.

Soorten

Mechanische dragers

Fonograaf van Edison (bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=427395)Fonograaf van Edison (bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=427395)

Elektromagnetische dragers

Geluidsband (bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7097264)Geluidsband (bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7097264)

Deze dragers werden vooral gebruikt om zelf opnames te maken. Het geluid wordt middels een elektrisch signaal op een elektromagnetische drager vastgelegd.

Optische dragers

Ook de cd is vergankelijk (bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46307089)Ook de cd is vergankelijk (bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46307089)

Bij deze dragers wordt de digitale informatie overgezet naar een geluidssignaal middels een laserstraal die een spiraalspoor van putjes afleest.

Digitale formaten

Muziek die digitaal geformatteerd is, is niet gebonden aan een specifieke drager en kan op elk medium dat geschikt is voor digitale opslag bewaard worden (harddisk, ssd, flash-geheugen, cd, dvd, ...).

Een gedetailleerd overzicht van de diverse geluidsdragers: zie een mooi overzicht op de site van het Zwitsers audiovisueel archief

Erfgoedwaarde

Geluidsdragers kunnen een grote waarde hebben. Ze zijn een primaire bron voor musicologisch onderzoek naar uitvoeringspraktijken, naar interpretaties van bepaalde composities, naar speeltechnieken. Ook als cultuurfenomeen hebben ze een grote waarde: ze geven een beeld van een muziekcultuur en haar evoluties, zowel op technologisch vlak als op cultuurhistorisch vlak.

De erfgoedwaarde van specifieke geluidsdragers wordt medebepaald door factoren als:

Hoe bewaren?

Audiovisuele dragers zijn heel gevoelig aan verval, niet alleen door gebruiksschade en slijtage, maar ook als een natuurlijk proces. Zeker wanneer de drager chemische bestanddelen bevat, is een langetermijnbewaring niet gegarandeerd. Als de drager degenereert, verdwijnt ook de informatie op die drager: de muziek.
Vooral elektromagnetische dragers hebben een korte levensduur: men schat dat ze over 10 à 20 jaar onbruikbaar worden (zie bvb.: http://org.kikirpa.be/soima-registration/abstracts.pdf, pp.60).
Naast de geluidsdrager moet ook de afspeelapparatuur bewaard worden. Door de snelle technologische ontwikkelingen komen bepaalde apparaten immers minder frequent voor. En wordt het vinden van vervangonderdelen steeds moeilijker.

Passieve conservering

Het verval van dragers kan tegengegaan worden, in de eerste plaats door te zorgen voor de juiste bewaaromstandigheden. Welke de meest ideale omstandigheden zijn, is verschillend voor elk type drager, maar heeft steeds te maken met de omgevingsfactoren van de bewaarruimte (temperatuur, licht, luchtvochtigheid), de verpakking en opslag van de dragers. Wat de klimatologische omstandigheden betreft geldt doorgaans: hoe lager de temperatuur en de luchtvochtigheid zijn, hoe langzamer allerlei chemische processen de drager zullen laten vervallen. Ook grote klimaatschommelingen zijn absoluut te vermijden.

Meer info:

Actieve conservering

Restauratie

Restauratie is het reconstrueren van de drager of van de inhoud ervan naar de staat waarin die zich heeft bevonden. Voor audiovisuele dragers is dit soms nodig om de informatie (de muziek) opnieuw hoorbaar te maken. Bijvoorbeeld bij audiotapes die vochtschade hebben of bij gebroken of beschadigde grammofoonplaten. 

Restauratie is in elk geval specialistenwerk (zie hierover onder meer: Handboek digitaliseren van analoge audiovisuele objecten)

Digitalisering

Digitaliseren van audiovisueel materiaal is een vorm van actieve conservering. Vooral voor bedreigde geluidsdragers (elektromagnetische banden, wassen rollen, sommige grammofoonplaten) is dit aan de orde. Ook dit is vaak specialistenwerk. (Zie: Handboek digitaliseren van analoge audiovisuele objecten).

Meer info over bewaring en restauratie van audiovisueel materiaal:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn