Ook archieven, efemera, parafernalia behoren tot het muzikaal erfgoed.

Muziek in het archief

Sommige archieven zijn in hun geheel muzikaal erfgoed. Bijvoorbeeld het archief van een:

Deze archieven bevatten kostbare informatie over muziekcultuur, muziekbeleving, de productie van muziekstukken, de uitvoeringspraktijken, e.d.m.

Muzikaal erfgoed treft men ook aan in archieven die geen onmiddellijke band met het muziekleven hebben, bijvoorbeeld:

Voor een overzicht van muzikaal erfgoed in archieven, zie: Muziekbank Vlaanderen.

Muzikaal erfgoed bij efemera

Tot de efemera behoren alle documenten die ‘vluchtig’ zijn van aard. Heel vaak gaat het om eenmalig drukwerk zoals:

Efemera illustreren de muziekcultuur van een bepaalde periode, een bepaalde regio of een bepaald genre en geven informatie over de context waarin muziek werd uitgevoerd.

Muzikaal erfgoed bij parafernalia en andere objecten

Dit zijn de documenten en objecten die niet onmiddellijk met muziek te maken hebben, maar die wel een muzikant, muziekvereniging of een muziekcultuur in zijn of haar context plaatsen. Bijvoorbeeld:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn